Αλλαγή θύρας HDMI σε PlayStation 5

Αλλαγή θύρας HDMI σε PlayStation 5 Παραλάβαμε το PlayStation 5 στο κατάστημα μας με πρόβλημα στην θύρα HDMI ύστερα από πτώση. Ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι άνοιγε το το PlayStation 5 δεν είχε εικόνα . Χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση στην θύρα HDMI σε σύντομο χρονικό διάστημα, οικονομικά, με καινούρια θύρα την οποία είχαμε άμεσα στην…