Επισκευή Manli GeForce RTX 3080 12GB

Επισκευή Manli GeForce RTX 3080 12GB Παραλάβαμε Manli GeForce RTX 3080 12GB στο κατάστημα μας με το πρόβλημα οτι δεν την αναγνωρίζει ο υπολογιστής. Ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι άνοιγε ο υπολογιστής του αλλά δεν είχε εικόνα. Χρειάστηκε να γίνει επισκευή στην μητρική της κάρτας γραφικών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση σε βραχυκυκλωμένο…

Επισκευή ASUS TURBO RTX 2080

Επισκευή ASUS TURBO RTX 2080 Παραλάβαμε ASUS TURBO RTX 2080 στο κατάστημα μας με το πρόβλημα οτι δεν την αναγνώριζε ο υπολογιστής. Ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι ύστερα από προσπάθεια καθαρισμού από σκόνες την κάρτα δεν την αναγνώριζε ο υπολογιστής. Χρειάστηκε να γίνει επισκευή στην μητρική της κάρτας γραφικών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα έπρεπε…

Επισκευή MSI GeForce RTX 2080

Επισκευή MSI GeForce RTX 2080 Παραλάβαμε MSI GeForce RTX 2080 στο κατάστημα μας με το πρόβλημα στην τροφοδοσία ρεύματος. Ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι από ελαττωματική υδρόψυξη έσταξε υγρό στην κάρτα γραφικών με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και να μυρίζει έντονα καμένο. Χρειάστηκε να γίνει επισκευή στην μητρική της κάρτας γραφικών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα…

Επισκευή Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti

Επισκευή Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Παραλάβαμε Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti στο κατάστημα μας με το πρόβλημα οτι δεν την αναγνωρίζει ο υπολογιστής. Ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι άνοιγε ο υπολογιστής του αλλά δεν είχε εικόνα. Χρειάστηκε να γίνει επισκευή στην μητρική της κάρτας γραφικών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση σε βραχυκυκλωμένο…